• حمل ونقل بين‌المللي و كشتيراني جاده طلائی

  انجام عملیات هندلینگ کالا در بنادر و مرزهای ایران

 • همکار تجاری شرکت آوای نیک پارس

  ارائه دهنده کلیه خدمات و امكانات مورد نیاز بازرگانان و تجار ایران زمین

 • حمل ونقل بين‌المللي و كشتيراني جاده طلائی

  ارائه دهنده کلیه خدمات و امكانات مورد نیاز بازرگانان و تجار ایران زمین

شركت حمل ونقل بين‌ المللي و كشتيراني جاده طلائی ، ارائه دهنده کلیه خدمات و امكانات مورد نیاز بازرگانان و تجار ایران زمین

خدمات ما

 • حمل ونقل بین المللی کالا بصورت دریایی

 • حمل و نقل بین المللی کالا بصورت چند وجهی

 • انجام عملیات تخلیه و بارگیری و بارشماری

 • صدور کلیه اسناد مرتبط با حمل و نقل بین المللی

 • ...

 • حمل و نقل بین المللی کالا بصورت ریلی

 • حمل و نقل بین المللی کالا بصورت جاده ای

 • انجام عملیات ترخیص و خدمات گمرکی

 • انجام عملیات هندلینگ کالا در بنادر و مرزهای ایران

 • انجام عملیات انبارداری و بارشماری